درباره ما

11 ماه پیش
پورتال خبری، سرگرمی بهترینه با هدف راه اندازی سایتی جامع در حوزه مطالب خبری، سرگرمی، فرهنگی و هنری ،سلامت و پزشکی ،مقالات علمی و آموزش در سال جاری کار خود را آغاز نموده .
پایگاه خبری و سرگرمی بهترینه بدون هرگونه گرایش سیاسی به حزب یا گروه خاصی همواره سعی در تحقق اهداف ذیل داشته است :
– ارتقاء سطح آگاهی های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سایر حوزه های دانش عمومی
– حفظ صداقت و امانتداری در انتشار محتوای خبری
– نگاه فراگير، همه‌جانبه و متنوع به مسائل خبري و همچنین طرح ديدگاه‌هاي مختلف با رويكرد كارشناسانه در چارچوب قانون
– پاسخگویی به نیازهای فکری اقشار و طبقات مختلف جامعه
– ایجاد فضای تعاملی و حضور فعال مخاطبان
– کمک به حفظ و تحکیم بنیان خانواده ها، ترویج و تقویت روحیه امید و خودباوری
– حفظ و تقویت وحدت ملی، تبین منافع و مصالح ملی و صیانت از آنها
– اشاعه فرهنگ و باورهای درست کهن و عمیق مذهبی و ملی